Situació del despatx a Reus

dijous, 28 de febrer de 2013

Declaració amistosa... firmar o no firmar?

Continuant amb el tema del darrer post i, responent així també a la pregunta que fa dins els comentaris l'amic RAMON, anem a fer un pas més:

És evident que una declaració amistosa d'accident signada pels intervinents en el sinistre desplegarà tots els seus efectes, tant pel que fa a la tramitació i convenis aplicables entre les respectives asseguradores, com si l'afer hagués d'arribar al Jutjat.  Per tant, el primer consell és que, si signem aquest document, hem d'estar convençuts que tot el que en ell s'expressa ho assumim com a cert.

També, tenim la possibilitat de negar-nos a signar si veiem que l'altre part introdueix en el redactat fets o circumstàncies en les que no estem d'acord. Igualment, pot ser l'altre part qui es negui a firmar. Per tant, no és obligatori signar una DAA.


Si no hi ha acord entre els intervinents en un accident i, principalment, en els casos en que s'hagin produït lesions, és recomanable sol·licitar la presència de la Policia Local o Mossos d'Esquadra. Aquests intervindran en un d'aquests dos sentits:

- O bé elaborant el corresponent atestat, que establirà -segons els seus criteris professionals- la culpabilitat en l'accident.
- O bé, ajudant a les parts a omplir la Declaració d'accident (això s'acostuma a fer en els casos en que no hi ha danys personals)

En tot cas, si bé s'ha de tenir en compte que l'atestat policial sempre té una presumpció d'objectivitat en la qual els Jutges (i també les asseguradores) basaran les seves decisions, tot i que també és cert que aquests poden ser rebatuts per altres proves que es puguin presentar en un judici (com poden ser testimonis i, principalment, informes pericials de reconstrucció de l'accident, per exemple, que arribin a una conclusió diferent a l'establerta pels cossos policials).

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

3 comentaris:

Ramon ha dit...

Resposta complerta i clara. En prenc bona nota. Gràcies, Josep Lluís.

Carme Rosanas ha dit...

Molt bé, ha quedat molt clar, Josep Lluís!

Josep Lluís Rodríguez ha dit...

CARME I RAMON: Moltes gràcies.