Situació del despatx a Reus

divendres, 19 de juny del 2015

Actuacions judicials.- Dies i hores hàbils

La regulació dels dies i hores hàbils per a la pràctica d’actuacions judicials es troba a l’article 130 i següents de la Llei d’Enjudiciament Civil i també de manera general a la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Efectivament diu l’article 130 de la Ll.E.C. que les actuacions judicials s’hauran de practicar en dies i hores hàbils. I que a efectes processals es consideren inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies 24 i 31 de desembre, els dies que siguin festius a efectes laborals a tot l’estat i a les respectives comunitats autònomes i localitats. També seran inhàbils tots els dies del mes d’agost.


Per hores hàbils, s’entén les que van les que van de les vuit del matí a les vuit dels vespre, excepte si la llei per alguna actuació concreta disposa d’una altra cosa. També es podran habilitar per part dels Tribunals els dies i hores inhàbils si alguna causa urgent ho requereix.


Pel que fa als terminis de les actuacions establertes en un procediment judicial, s’hauran de practicar dins dels terminis establerts per cadascuna (art. 132). Els terminis comencen a comptar des del dia següent a l’acte de comunicació del que la Llei faci dependre l’inici (per exemple la notificació d’una sentència, una interlocutòria o un requeriment).

Curiosament el legislador, coneixedor de la inveterada costum llatina de deixar-ho tot pel darrer dia, estableix en l’article 135, el que els professionals del sector coneixem com a dia de gràcia. En aquest precepte s’estableix que pel que fa a la presentació d’escrits subjectes a termini, aquesta es podrà efectuar fins a les quinze hores del dia hàbil següent al del venciment del termini.

Finalment, només dir que pel que fa a les actuacions penals, els dissabtes i diumenges es consideren hàbils en el període d’instrucció de la causa (encara que això també ho discuteixen alguns autors i professionals)

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

2 comentaris:

sa lluna ha dit...

Entès tot perfectament, gràssis!

De tot això es dedueix que la Justícia té un calendari laboral com gairebé tots els altres mortals ... que d'altra banda em sembla perfecte, si no fos pel retard que porten. Però m'imagino que això és un altre tema, oi? ;)

Aferradetes!

Josep Lluís Rodríguez ha dit...

Ai, SA LLUNA! Malauradament, aquest és un tema que jo he vist sempre, i fa més de 25 anys que exerceixo. Les reformes de procediment que s'han anat fent amb la intenció d'agilitzar els diferents tipus de judicis sempre s'han quedat curtes i al final no han arreglat res.
Hi ha un problema de fons de falta de mitjans de tot tipus i caldria reformes més profundes. A veure si algun dia s'aconsegueix!

Gràcies pel comentari, maca :-)