Situació del despatx a Reus

dijous, 3 de desembre del 2015

Judici ràpid amb conformitat... Un cas pràctic.


Avui plantejarem un dels supòsits amb els que més habitualment ens podem trobar en el dia a dia en un Jutjat de Guàrdia.

En B. L. S. va patir un accident mentre conduïa la seva motocicleta. En sortir d’una rotonda, va perdre el control i va caure a terra, patint lesiones de certa consideració. En l’accident no va intervenir cap altre vehicle.


El conductor va ser atès pels serveis mèdics, però també va acudir al lloc dels fets una dotació de la Policia Local que va fer el corresponent informe policial. A en B. L. li va ser practicada la prova de determinació del grau d’impregnació alcohòlica amb etilòmetre, que va donar com a resultat 0.93 i 0.87 en una primera i segona comprovació respectivament, resultats mesurats en mil·lígrams d’alcohol per litre d’aire espirat. Així l’informe policial va establir que la causa de la caiguda havia estat que l’alcohol ingerit havia disminuït considerablement les facultats d’en B. L. per a conduir amb les degudes condicions de seguretat.

La Policia Local va remetre l’atestat al Jutjat de Guàrdia. Les lesions sofertes per en B. L. (que va precisar ingrés hospitalari d’uns quants dies), va impedir que fos citat l’endemà mateix per a la celebració d’un Judici Ràpid. Així doncs, el Jutjat va incoar (obrir) unes Diligències Prèvies i al cap de dos mesos li va remetre una citació per declarar al Jutjat. En B. L. va acudir al Jutjat (el mateix que estava de guàrdia el dia dels fets), acompanyat d’advocat. Va ser interrogat pel Jutge i el seu advocat li va fer les preguntes que va considerar pertinents. En B. L. va admetre els fets, reconeixent que havia ingerit alcohol abans d’agafar la seva motocicleta, si bé considerava que es trobava en bones condicions per conduir.


El Jutge va informar en B. L. que podia demanar la transformació de les Diligències Prèvies en Judici Ràpid (també anomenat Procediment de Diligències Urgents) essent citat en aquest cas pel mateix Jutjat quan tornés a estar de guàrdia per a la celebració del judici. En cas contrari, el procediment seguiria el seu curs, transformant-se en Procediment Abreujat fins a la celebració d’un judici oral al Jutjat de lo Penal corresponent.

Aconsellat pel seu advocat, en B. L. va acceptar de sotmetre’s a un Judici Ràpid.

El dia assenyalat, abans que res, l'advocat d'en B. L. es va entrevistar amb el Fiscal encarregat dels assumptes que es tramitaven durant la guàrdia.

El Fiscal va considerar els fets com constitutius d’un delicte contra la seguretat vial previst i penat en l’article 379.2 del Codi Penal que castiga a aquella persona que condueix un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, begudes alcohòliques, etc. i en tot cas si la tasa en aire espirat és superior a 0,60 mil·ligrams per litre o de 1,2 grams per litre d’alcohol en sang.

Les penes establertes en aquest cas són:

- Presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos o treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a noranta dies.

- En tot cas privació de conduir vehicles a motor o ciclomotors per temps superior a un any i fins a quatre.

El més normal és “negociar” amb el Fiscal que aquest sol·liciti un any de privació (el mínim) i multa de sis mesos (la mínima). Pel que fa a la multa, es valora la situació personal i econòmica de la persona. Una quota molt comuna pel que fa a la multa, i sense necessitat d’acreditar ni justificar gairebé, és la de 4 €/dia. Així doncs una multa de 6 mesos a 4 € dia suposen 720 €.

Un cop la petició del Fiscal ha estat acceptada per l'interessat, es fa una acta de conformitat, amb la qual cosa aquest es veurà beneficiat amb una reducció d’una tercera part de cadascuna de les penes. Així, la pena de privació de conduir vehicles quedaria reduïda a vuit mesos i la multa a 4 mesos amb una quota diària de 4 €, és a dir 480 €.


Finalment, en una petita vista, el Jutge pregunta a l’acusat si admet els fets i si accepta la pena sol·licitada pel Ministeri Fiscal. En cas afirmatiu es declara la fermesa de la sentència que es redactada ja amb les penes un cop reduïdes en la seva tercera part.

És important assenyalar que el fet que es sol·liciti la celebració de Judici Ràpid, no vol dir que aquest acabi necessàriament de la manera que s’ha exposat. És a dir pot ser que no hi hagi conformitat amb les penes demanades pel Fiscal. En aquest cas, el procediment seguirà la seva tramitació per Diligències Prèvies, posteriorment Procediment Abreujat fins que al cap d’uns mesos es celebri un judici oral al Jutjat del Penal, on és més que segur que llavors el Fiscal ja no es limitarà a demanar la pena mínima.

Un cop es declara la fermesa de la sentència, s’inicien els tràmits d’execució. Es fa una liquidació de la condemna establint quan finalitza el període de privació de conduir i, pel que fa al pagament de la multa, es pot sol·licitar el pagament fraccionat sense gaire problemes, sempre que es proposi quelcom raonable com, per exemple, pagar 50 € al mes al compte assenyalat pel Jutjat.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus