Situació del despatx a Reus

dijous, 7 de maig del 2020

Prestació extraordinària de la Generalitat. Coronavirus. Covid-19

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha destinat la quantitat total de 20 milions d’euros per ajudar a la sostenibilitat econòmica de las famílies en situació de vulnerabilitat arran de la crisi sanitària de la Covid-19. És una ajuda extraordinària per a despeses bàsiques com alimentació, farmàcia i altres subministraments. La quantitat d'aquesta prestació és de 200 euros.


Entre les persones que s’hi poden acollir s’hi inclouen, a més dels treballadors o treballadores per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal o que han vist extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, els treballadors o treballadores autònoms que:

- Han hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.
- Han patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30 per cent en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

El termini per sol·licitar la prestació va començar el 30 d’abril fins que s’exhaureixin els fons que hi són destinats.

Altres requisits:
a. Ésser major de 18 anys.
b. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c. Els ingressos de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar, durant els mesos de març i abril de 2020, han de ser mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals
d. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella al seu càrrec.


Per fer la sol·licitud per internet, cal accedir a:

canalempresa.gencat.cat i omplir el formulari. Amb la sol·licitud no és necessari adjuntar cap documentació. En cas de rebre un requeriment per tal d’aportar documentació, cal que es faci dins del termini assenyalat, però la possibilitat de presentar documentació es por fer durant qualsevol moment del procediment.

Si s'ha seguit bé tot el procediment, a les poques hores, es rebrà per correu electrònic un acusament de rebut de la sol·licitud, facilitant un codi de tràmit per tal de poder consultar l'estat de la tramitació.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus