Situació del despatx a Reus

dilluns, 20 de juny del 2016

El treballador autònom col·laborador

És molt freqüent que els familiars dels treballadors o professionals autònoms treballin amb ells. Aquests familiars reben el nom d'autònoms col·laboradors.


Podríem resumir dient que un autònom col·laborador és un familiar directe del treballador autònom que conviu i treballa per a ell.

Els requisits per a cotitzar com a autònom col·laborador son:
- Ser familiar directe: cònjuge, descendents, ascendents i demés parents de l'empresari per consanguinitat o afinitat fins el segon grau inclòs i ,en el seu cas, per adopció.
- Que estiguin ocupats en el centre o centres de treball de manera habitual. No es pot tractar d'una col·laboració puntual.
- Que no estigui donat d'alta com a treballador per compte d'altri, és a dir no ha de cotitzar en el Règim general de la Seguretat Social.


L'autònom col·laborador es pot mantenir d'alta en aquesta situació sempre que continuïn existint les mateixes circumstàncies inicials. La convivència és un requisit indispensable. Per exemple, s'haurà de donar de baixa com a autònom col·laborador el fill que passi a formar la seva pròpia família i a residir en domicili diferent o el cònjuge que en cas de divorci o separació de fet deixi de conviure en el domicili del titular del negoci.


Com donar-se d'alta com autònom col·laborador? 
El tràmit és més senzill que l'autònom normal. només cal donar-se d'alta a la Seguretat Social com familiar col·laborador (model TA0521), acompanyant llibre de família, DNI i una còpia de l'alta a Hisenda del familiar donat d'alta com a autònom i titular del negoci. 
No és necessari donar-se d'alta a Hisenda i per tant, no haurà de fer declaracions trimestrals d'IVA ni d'IRPF ja que tributa com un assalariat.


Finalment, cal destacar que la Reforma Laboral de 2012 va introduir com a important novetat la bonificació del 50% de la quota d'autònoms durant els 18 mesos posteriors a l'alta com a autònom col·laborador.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus