Situació del despatx a Reus

dimarts, 19 de febrer del 2013

La Responsabilitat civil.- conceptes generals

La responsabilitat civil és l’obligació d'una persona de reparar un dany que ha ocasionat a un altre. Normalment es tracta d'una compensació monetària, és el que coneixem com “indemnització per danys i perjudicis”.

Habitualment, la persona obligada és la que ha ocasionat el dany, però no sempre és així (per exemple, quan els pares han de respondre per algun mal ocasionat per un fill menor d'edat... imaginem el típic cas d'un nen que trenca el vidre d'un veí amb un cop de pilota)


Com el seu nom indica, es tracta d'una reparació civil, per tant, va “a part” de la responsabilitat penal.

O sigui, pot ser que, per un fet, tan sols hi hagi responsabilitat civil, o bé -si el dany neix d'un delicte o falta- que hi hagi condemna penal i, a més, l’obligació de respondre civilment mitjançant la indemnització per danys.

L’article 1902 del Codi civil diu ”El qui per acció o omissió causa dany a altri, intervenint-hi amb culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”.

I, segons l'article 1903, aquesta obligació és exigible no tan sols per actes u omissions propis sinó també per aquells que hagin estat causats per persones per les que s’hagi de respondre: els pares són responsables pels danys causats pels fills que es trobin sota la seva guarda, també els tutors en casos de menors o incapacitats que estan sota la seva custòdia, etc.

En el cas que existeixi responsabilitat penal (bé sigui derivada de la comissió d'un delicte o d'una falta) portarà aparellada la responsabilitat civil que se'n derivi.

Menció especial mereix la figura jurídica del “Responsable civil directe” on entra en joc, per exemple, l’obligació d'indemnitzar per part de les Entitats asseguradores sempre i quan existeixi un contracte d'assegurança vigent que cobreixi aquesta contingència.

Tots aquests temes els aniré desenvolupant en posteriors entrades.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

6 comentaris:

Ramon ha dit...

Una explicació clara i entenedora, sobre un tema de gran transcendència. Aniré seguint els capítols següents. Gràcies!.

Carme Rosanas ha dit...

Et seguirem, Josep Lluís!

sa lluna ha dit...

Així si que s'entén bé.

Molt bon dia!

rits ha dit...

I tant que s'enten!

Elfreelang ha dit...

Gràcies! parlaràs de la responsabilitat civil subsidiaria?

Josep Lluís Rodríguez ha dit...

Gràcies a tots i a totes per seguir-me. El proper post ja tractarà aspectes més pràctics i concrets. Sí, Elfri, també li arribarà el torn al responsable civil subsidiari.Bon cap de setmana a tots.