Situació del despatx a Reus

divendres, 24 d’abril del 2015

Pensió de viduïtat i parella de fet

Una recent sentència del Tribunal Suprem (STS, Sala 4ª del Social, 9 de febrer de 2015) ha establert que, pel reconeixement de la pensió de viduïtat a les parelles de fet, és necessari que hagi existit una convivència estable i ininterrompuda durant cinc anys i la inscripció en el registre de parelles de fet o la constitució de la parella de fet en document públic amb una antelació mínima de dos anys a la data de la mort (fet causant).


De fet aquest criteri ja recull el que estableix, si bé potser d’una manera més confusa, l’article 174.3 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS). Aquests requisits també havien estat considerats imprescindibles en diverses sentències dictades pel Tribunal Constitucional (la més rellevant potser la STC 45/2014, de 7 d’abril).

Així doncs, ens trobem amb dues exigències diferents: una de caràcter material, que es refereix a la convivència com a parella de fet estable durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors a la data de la mort del causant; i una altra de caràcter formal, “ad solemnitatem”, que consisteix en la verificació de que la parella s’ha constituït com a tal davant el Dret i dotada amb la mateixa relació d’afectivitat a la conjugal amb dos anys d’antelació al fet de la mort. I tot això presidit per un pressupost previ de tipus subjectiu: que no tinguin un vincle matrimonial subsistent amb una altra persona.

El requisit formal consisteix en la inscripció en el registre de parelles de fet existents en les Comunitats Autònomes o Ajuntaments del lloc de residència o la constitució com a parella de en document públic (formalitzat davant Notari).


En el cas concret del que s’ocupa aquesta sentència, no es considera suficient el fet que la parella hagués conviscut ininterrompudament durant 44 anys, haver tingut dos fills en comú, disposar de llibre de família comú, estar empadronats en el mateix domicili ni aparèixer com a parella de fet en una escriptura de compravenda, ja que falta el requisit formal d’inscripció en registre o constitució de la parella en document públic.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

4 comentaris:

Elfreelang ha dit...

potser vaig errada però tinc entès que l'Ajuntament de Barcelona va cancel·lar el registre de parelles de fet que tenia....no se´si és cert del tot això suposaria un entrebanc per les parelles de fet barcelonines oi?

Josep Lluís Rodríguez ha dit...

Hola, ELFRI!
Doncs no ho sé del cert, però és molt possible que si, ja que la gent anava més al Notari però, a més, es detectaven moltes "trampes" ja que moltes vegades es feia servir el registre com a parella per mirar de "colar" situacions irregulars en temes d'estrangeria pel que fa a residència.

Anònim ha dit...

Sí, el registre de parelles de fet de l'Ajuntament de Barcelona, ara per ara, no existeix.

Voldria saber aleshores, si fer només el document declarant-nos parella de fet en una notaria, serveix a efectes, per exemple, del reconeixement de la pensió de viudetat.

Josep Lluís Rodríguez ha dit...

ANÒNIM,

Et poso l'enllaç a la pàgina de la Generalitat de Catalunya que parla del nou Registre de parelles estables que es va posar en funcionament fa pocs mesos.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299909/ca/justicia-obre-registre-parelles-estables-catalunya.do