Situació del despatx a Reus

dimarts, 9 d’abril del 2013

La prescripció (penal)

Tot el que vàrem dir la setmana passada entra dins de la Jurisdicció civil, però també és necessari saber que, si volem dirigir-nos a la Jurisdicció penal, cosa que només podrà ser en el cas que s’hagin produït lesions, (i que normalment acabarà en un Judici de Faltes) el termini de prescripció per interposar denúncia, és de sis mesos des dels fets, o –com hem dit abans pel cas civil- des de que les lesions puguin quedar definitivament establertes, segons diu l’article 131.2 del Codi Penal vigent a tot l’Estat.

De totes formes, si deixem transcórrer els sis mesos sense interposar denúncia, no passa res, ja que encara disposem de la possibilitat de reclamar per tot tipus de perjudicis que s’hagin produït en la via civil. És més, si les lesions són de certa importància o gravetat, el procediment civil ofereix més garanties al perjudicat.


Normalment, la interposició d’una denúncia penal és recomanable quan el període d’incapacitat no hagi estat massa llarg i les possibles seqüeles (si existeixen) no siguin de gran consideració. I és que l’informe que haurà de emetre el metge forense moltes vegades es pot quedar curt en relació als perjudicis als que creiem que tenim dret. En canvi, si els períodes d’incapacitat estan ben detallats i les lesions permanents ben definides és més difícil que això es pugui produir.

A part de tot això, no hem d'oblidar que sempre tenim la possibilitat d’esgotar la reclamació extrajudicial (mitjançant la negociació amb la companyia asseguradora per arribar a un acord) i així evitar-nos el plet. O sigui, si l'asseguradora, un cop estudiat tot l'expedient, fa una oferta econòmica i la part perjudicada està d'acord, llavors, evidentment, ja no hi haurà cap tipus de judici. En cas que l'acord entre companyia i perjudicats arribi quan ja haguessin estat interposades denúncia penal o demanda civil es comunica aquest acord al Jutjat i el procediment s'arxiva.

En propers articles aprofundiré una mica més sobre les característiques dels tipus de procediment, tant civil com penal, que es poden derivar en les reclamacions judicials per accidents de circulació.

També us animo a que, si teniu alguna pregunta concreta, la poseu als comentaris i intentaré resoldre els vostres dubtes.

2 comentaris:

Ramon ha dit...

Les teves explicacions sobre els temes que ens ofereixes son molt entenedores.
D'altre banda i al fil del que comentes en l'entrada d'avui: ¿què en penses, com advocat, de la popular dita: "Més val un mal arrenjament que un bon plet?"...

Josep Lluís Rodríguez ha dit...

Moltes gràcies, Ramon, per entrar tan sovint per aquí i pels teus comentaris. Efectivament, jo penso que la principal tasca de l'advocat hauria d'ésser evitar conflictes i intentar conciliar les parts enfrontades. Només s'hauria d'acudir als tribunals quan fos imprescindible i inevitable. No tothom ho entén així i a vegades costa molt convèncer els clients que val la pena fer un esforç conciliador. Per altra banda també és cert que quan hi ha molt en joc, costa bastant cedir una mica quan estàs convençut que tens tota la raó i tot el dret de la teva part. Una abraçada.