Situació del despatx a Reus

divendres, 7 d’octubre de 2016

Accidents de circulació.- Canvis legislatius

Durant les properes setmanes anirem tractant diverses qüestions referents als conflictes derivats d’accidents de circulació. Aquests, actualment despenalitzats, es venien resolent en una part molt important en un judici de faltes (via penal) fins el dia 1 de juliol de 2015. Això va provocar una gran preocupació als advocats especialistes en dret de la circulació, asseguradores i perjudicats, pensant en com es podria veure alentida la solució dels conflictes si aquests haurien de ser derivats a la via civil.


Però, a més de la reforma del Codi Penal (Llei Orgànica 1/2015), una extraordinària importància adquireix la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de Reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (Barem) i la inclusió que s’hi fa de l’ús de la mediació per resoldre aquests conflictes.


Veiem avui, tan sols algunes novetats introduïdes per la Llei 35/2015 respecte al sistema anterior (RDLeg. 8/2004):

a) Les parts poden demanar expressament a les forces de seguretat el lliurament de l’atestat per a plantejar la reclamació.
b) El forense, que abans intervenia en els procediments penals, pot ara intervenir extrajudicialment amb la Llei 35/2015. El perjudicat i l’asseguradora poden demanar l’emissió d’un informe forense, que pagarà l’asseguradora. Si és el perjudicat qui demana l’informe pericial complementari, sense acord amb l’asseguradora, el pagarà ell.
c) El metge forense pot ser citat a judici i compareixerà en qualitat de testimoni-pèrit (art. 380 LEC).
d) L’asseguradora, que en el sistema anterior només podia presentar una oferta motivada després de la primera reclamació del perjudicat, ara ha de presentar oferta motivada o resposta de denegació en el termini d’un mes des de la notificació de l’informe forense.

Aquest és un petit tast de les novetats que, en relació amb aquest tema, anirem ampliant i aprofundint en propers articles.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus